4 juli 2024

Wijzigingen aan het besluit rechtstreeks toegankelijke hulp die voor alle RTH-aanbieders van toepassing zijnInfonota INF/24/20

Op 19 april 2024 werd het “Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 22 februari 2023 betreffende rechtstreeks toegankelijke hulp voor personen met een handicap wat betreft de verlenging van de pilootfase voor het ontwikkelen en uitproberen van nieuwe mogelijkheden voor rechtstreeks toegankelijke hulp” definitief goedgekeurd door de Vlaamse regering. 

In deze infonota geven we bijkomende toelichting bij de aanpassingen die voor alle aanbieders RTH, ongeacht of ze deelnemen aan de pilootfase RTH of niet, van toepassing zijn.

Lees infonota INF/24/20

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen