Oplossingen om met één hand te typen

Voor personen die met één hand moeten typen, zijn er verschillende oplossingen. Kies, als het kan, voor een oplossing die gebaseerd is op een standaardtoetsenbord. Dan is de gebruiker niet gebonden aan die ene aangepaste computer, en kan hij gemakkelijk op verschillende computers werken (vb. thuis en op het werk).

Eenhandig typen op een standaardtoetsenbord met azertylay-out

Met een aangepaste vingerplaatsing is het perfect mogelijk om met één hand te typen op een gewoon azertytoetsenbord. Leren typen met aangepaste vingerplaatsing kan met een cursusboek of met software.

Om eenhandig te leren typen, zijn er volgende cursusboeken:

  • Horemans L; 1979, Eenhandig typen rechts, Antwerpen: De Sikkel, 65p.
  • Horemans L; 1979, Eenhandig typen links, Antwerpen: De Sikkel, 65p.

Wie direct op de computer eenhandig wil leren typen, kan gebruik maken van 'Rapid Typing', een gratis programma om te leren typen. In dat programma zijn er verschillende vingerzettingen mogelijk, o.a. eenhandig links en eenhandig rechts typen. Downloaden kan via www.rapidtyping.com(opent nieuw venster).

Opmerking: Om toetscombinaties (bv. om een hoofdletter te tikken) na elkaar te kunnen aanslaan, kun je plaktoetsen gebruiken.

Opmerking: Op compacte toetsenborden moet je je hand minder ver verplaatsen.

Eenhandig typen op een standaardtoetsenbord met aangepaste lay-out

Om sneller en efficiënter eenhandig te kunnen typen, kan een aangepaste plaatsing van de toetsen gebruikt worden door software voor verandering van toetsenbordlay-out (freeware) te installeren. Er bestaat software voor halfazertylay-out en software voor Dvoraklay-out.

ij de halfazertylay-out zijn de helft van de letters gewoon te bedienen. De andere helft wordt bediend via de spatietoets in combinatie met de gespiegelde toets.

De letters aan de kant van de functionele hand kunnen gewoon getypt worden. Als de gebruiker een letter nodig heeft van de andere helft van het toetsenbord, een letter die hij dus normaal met zijn andere hand zou typen, dan gebruikt hij de spatiebalk in combinatie met de 'gespiegelde letter'. Vb. Als iemand alleen zijn linkerhand kan gebruiken, dan kun hij de letter ‘d’ gewoon typen, voor de letter ‘k’ drukt hij de spatiebalk in en daarna de ‘d’, de gespiegelde letter van de ‘k’.

Een belangrijk nadeel van dit systeem is dat voor hoofdletters dikwijls drie toetsen tegelijk moeten ingedrukt worden: shift + spatiebalk + gewenste letter.

Om sneller en efficiënter te kunnen typen, heeft Dvorak een andere plaatsing van de letters op het toetsenbord voorgesteld. Bij de eenhandversie van de Dvoraklay-out zijn de letters niet meer verspreid over de gehele breedte van het toetsenbord, maar gegroepeerd aan één kant (links of rechts). De cijfers staan niet meer op de bovenste rij, maar zijn gegroepeerd aan de andere kant van het toetsenbord. Met de Dvoraklay-out moet de eenhandige typist zijn hand niet steeds over de gehele breedte van het toetsenbord verplaatsen.

Op elke computer kan zonder kosten een Dvoraktoetsenbordlay-out geïmplementeerd worden. Ofwel is de nodige software reeds in het besturingssysteem aanwezig, ofwel kan de software gratis van het internet gehaald worden (freeware).

Toetsenborden met Dvorak-lay-out kunnen in de handel gekocht worden, maar kunnen net zo goed zelf gemaakt worden. Dat kan door op de letters van een standaardtoetsenbord toetsenbordstickers te plakken of door stickers in een transparante toetsenbordhoes te plakken.

Opmerking: Op een compact toetsenbord moet je je hand nog minder ver verplaatsen.

Toetsenbord voor eenhandige bediening

Er zijn verschillende types toetsenborden op de markt die ontworpen zijn voor bediening met één hand: toetsenborden met minder knoppen, akkoordentoetsenborden en eenhandige ergonomische toetsenborden.

  • Een toetsenbord met minder knoppen is kleiner en heeft minder knoppen dan een gewoon toetsenbord. Op zo’n toetsenbord zijn een aantal letters direct bedienbaar, voor de overige letters moet er een extra toets ingedrukt worden.
  • Een akkoordentoetsenbord heeft een klavier met een beperkt aantal toetsen, voor elke vinger één. De verschillende letters en commando's die bij een gewoon toetsenbord ingevoerd worden door één toets in te drukken, worden bij een akkoordentoetsenbord ingevoerd door tegelijk verschillende toetsen in te drukken. Het is vergelijkbaar met akkoorden spelen op een piano.
  • De eenhandige ergonomische toetsenborden LBIA (voor de linkerhand) en RBIA (voor de rechterhand) van de firma Maltron zijn speciale toetsenborden voor eenhandbediening. Die toetsenborden hebben een vorm die aangepast is aan de lengte van de vingers. De toetsen liggen in een holte en de lay-out ervan is aangepast aan het eenhandig gebruik. Het gebruik van deze toetsenborden is minder belastend. Mits intensieve training kan met dergelijk toetsenbord een hoge typsnelheid gehaald worden.