10 april 2020

PERSBERICHT - Hoe staat het in de voorzieningen voor personen met een handicap?

Brussel, 10 april 2020 - Vanaf dag 1 van de afkondiging van de crisissituatie nationaal kregen personen met een handicap en/of hun familie de keuze om of naar huis te gaan, of bij de vergunde zorgaanbieder voor meerderjarigen (VZA) of het multifunctioneel centrum (MFC) voor minderjarigen te verblijven, 7 dagen op 7. Dit laatste zonder bezoekmogelijkheid, om besmetting zo veel als mogelijk te vermijden. Het VAPH geeft een eerste blik op de cijfers die ze van 249 organisaties ontving op 9 april.

Vooral minderjarigen kozen voor de thuissituatie: in de MFC’s verblijven nu nog 1.863 kinderen en jongeren, dat gaat om 39,9% van de normale bezetting.

Bij de meerderjarigen zien we een ander plaatje: daar geven de VZA nog altijd 12.079 residenten aan of 88,49% van normale bezetting.

Minder mensen dus, maar die verblijven er nu allemaal 7/7 dagen, waar er anders klanten zijn die tussen de 1 en de 7 dagen verblijven. Van diegenen die verblijven in een voorziening behoort zo'n 49,11% of 6.847 personen tot een van de door Sciensano gedefinieerde kwetsbare doelgroepen (nursing, ademhalingsproblematieken, 65+ ...).

Wie naar huis gaat, wordt door bijna alle voorzieningen nog op een of andere manier ondersteund. Zo biedt men ADL-ondersteuning aan 1.649 personen of ook mobiele of ambulante begeleiding aan 2.576 personen. Toch wel opvallend is dat ruim 23.000 personen met een handicap ook een of andere vorm van alternatieve ondersteuning krijgen (telefoneren, via social media).

Het VAPH startte al eerder met bevragingen rond de noodzaak aan beschermingsmaterialen. Sinds 30 maart gaat die breder en bezorgen de VZA’s en de MFC’s een wekelijkse update aan het VAPH over (het vermoeden van) het aantal besmettingen, het aantal ziekenhuisopnames omwille van (vermoeden van) besmetting (en aantal dat terugkomt na ziekenhuisopname) en helaas ook het aantal overlijdens. Indien er plotse wijzigingen zijn (outbreak) dan melden ze dit onmiddellijk en dagelijks.

Heel belangrijk: het gaat om vermoedens van, enkel bij overlijden is de oorzaak zeker. De cijfers geven verder aan dat ongeveer de helft van hun residenten tot de als kwetsbare groepen voor corona worden gerekend. Het maakt de noodzaak om alle beschermingsmaatregelen maximaal te handhaven duidelijk en om alles op alles te blijven zetten om de nodige beschermingsmaterialen te voorzien zodra deze beschikbaar zijn en waar en wanneer die onvoorzien nodig zijn.

In totaal zijn er spijtig genoeg en tot op 9 april 13 overlijdens gemeld. Deze overlijdens zien we gespreid over Vlaanderen, meestal 1 of 2 personen in 1 voorziening.

Hoeveel personen thuis besmet zijn, is moeilijker in te schatten. De voorzieningen geven een vermoeden van besmetting aan bij 16 mensen die ADL-ondersteuning krijgen, bij 38 met begeleiding aan huis en bij 171 die vanop afstand begeleid worden, dat is samen 225 mensen.

Voor 574 personeelsleden die afwezig zijn wegens ziekte, meldt men een (vermoeden van) besmetting met corona.