30 april 2020

PERSBERICHT - VAPH-zorgaanbieders bereiden bezoek aan personen met een handicap voor

Vanaf 4 mei wordt bezoek -onder voorwaarden- mogelijk

De Taskforce COVID-19 Zorg heeft de voorwaarden bepaald die de VAPH-zorgaanbieders toelaat om een bezoekregeling uit te werken. In principe kan dat vanaf 4 mei. Ruim 90% van de meerderjarigen en net geen 40% van de minderjarigen kozen er op 14 maart voor om voltijds bij hun zorgaanbieder te verblijven. De behoefte naar bezoek neemt bij hen en hun familie toe. Dat zal kunnen. De deuren gaan echter niet zomaar en overal tegelijkertijd en op 4 mei open, het is een zoektocht naar een goed evenwicht tussen menselijkheid en veiligheid. Iedere zorgaanbieder krijgt de ruimte om een eigen bezoekregeling op maat uit te werken, rekening houdende met deze voorwaarden. Het is daardoor ook mogelijk dat bezoek in bepaalde gevallen niet mogelijk zal zijn.

De voorwaarden

De voorwaarden werden in nauwe samenwerking met de sector zoals koepels en werknemersorganisaties voorbereid en gaan altijd samen met de algemeen geldende beschermingsmaatregelen (handen wassen, …). Ze zullen regelmatig worden geëvalueerd en bijgestuurd, waar nodig.

Enkele voorwaarden zijn:

  • de beschikbaarheid van voldoende mensen en beschermingsmiddelen om het bezoek in goede banen te leiden;
  • het maken van een risico-inschatting eigen aan de personen met een handicap die er verblijven;
  • waar nodig dient rekening gehouden met de ruimere doelgroep in een leefeenheid. Gaat het om personen die zelf meer risico lopen of verblijven ze in een leefgroep waar andere personen een hoger risico lopen, zijn ze in staat/de mogelijkheid om zich te houden aan de elementaire afspraken omtrent het bezoek? 
  • bewoners met een (vermoeden van) besmetting kunnen helaas geen bezoek krijgen, hetzelfde geldt voor (vermoedelijk besmette) bezoekers. 

“Het zal voor sommigen dus meer uitdagingen stellen en meer voorbereidingstijd vragen dan voor anderen”, zegt Karine Moykens die de taskforce leidt. “Zo zijn er zorgaanbieders waar er meer risicogroepen aanwezig zijn dan elders, of waar er enkel jongeren of in hoofdzaak ouderen verblijven of waar de structuur van de gebouwen bv. grotere aanpassingen vragen om de veiligheid tijdens de bezoeken voor iedereen te garanderen. Voldoende personeel en beschermingsmateriaal zijn absolute voorwaarden. Zijn deze voorwaarden vervuld, dan kan de directie de bezoekregeling starten en communiceren naar de betrokken personen.” 

Wanneer?

Vanaf 4 mei kunnen voorzieningen een bezoekregeling uitvoeren. De datum zal echter verschillen van zorgaanbieder tot zorgaanbieder, en binnen de voorziening zelf van campus tot campus en leefgroep tot leefgroep. In sommige gevallen zal zelfs per individuele bewoner immers bekeken worden of en hoe bezoek op een veilige manier kan georganiseerd worden. Bij een plotse uitbraak van COVID-19 of sterke toename van besmettingen zal de bezoekregeling onmiddellijk aangepast worden.

Wie?

De naaste familie en/of vertrouwenspersoon kunnen na afspraak op bezoek komen. Dat kan met maximum 1 persoon per keer, maar dat hoeft niet noodzakelijk dezelfde te zijn. Sommige ouders of familieleden behoren zelf tot een risicogroep, zij worden attent gemaakt op het risico van een bezoek, maar hun bezoek wordt niet verboden. 

Vertrouwen

“De enorme inzet en creativiteit die de VAPH-zorgaanbieders en hun personeel  tot op vandaag al aan de dag leggen, geeft er alle vertrouwen in dat zij ook nu hun cliënten, zodra mogelijk,  aangepaste, veilige bezoekmogelijkheden zullen aanbieden”, stelt James Van Casteren, administrateur-generaal van het VAPH. 

Lees alle nieuwsberichten