28 mei 2020

PERSBERICHT - Corona biedt lichtpunt

Hogeschool UCLL start project digitale kansen voor mensen met een beperking op
  • UCLL en minister Wouter Beke leveren 830 tablets en smartphones aan.
  • Mensen met beperking kunnen connecteren met hun sociale kring.
  • Hogeschool verankert e-inclusie met opleiding zorgverstrekkers.

Vele meerderjarigen met een (verstandelijke) beperking verblijven sinds de COVID-19 pandemie uitbrak permanent bij hun zorgaanbieder. Bezoek of terugkeer naar huis zijn ondertussen beperkt mogelijk en nog niet voor iedereen. Uit een bevraging bleek dat het behoud en herstel van het contact met hun sociale cirkel nog steeds de hoogste nood vormt bij deze mensen. Hogeschool UCLL ging op zoek naar de meest efficiënte manier om dit in te vullen – dat bleken tablets en smartphones. Davy Nijs, onderzoeker UCLL Research & Expertise: “Onze hogeschool zette daarop dit project op de rails en vond steun bij minister Beke, het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en Deloitte- VirtualHugs. Dat we met deze schenking van 830 toestellen én zicht op training van de zorgaanbieders, e-inclusie voor mensen met een beperking nu op langere termijn kunnen realiseren, is voor alle betrokkenen een onverhoopt resultaat.” Vlaams minister Wouter Beke: “Het coronavirus is nog lang niet weg. De nood aan digitale vormen van communicatie blijft dus groot. Met deze tablets, smartphones en ondersteuning helpen we voorzieningen om meer communicatie mogelijk te maken.”

830 tablets en smartphones

Online en telefonisch contact blijft voor deze meerderjarigen met een (verstandelijke) beperking het belangrijkste en precies daar kunnen de honderden tablets en smartphones bij helpen. Davy Nijs, onderzoeker UCLL Research & Expertise: “Uit een nodenbevraging bleek dat een van de meest acute noden in deze crisis bij vergunde zorgaanbieders de toegang tot extra hard- en software om te beeldbellen, was. Op deze manier kunnen hun cliënten ook vanop afstand verbinding behouden met hun netwerk.”

Gebruik is uitdaging

Het blijft echter niet bij het ter beschikking stellen van ICT-materiaal. Want nu de digitale tools ook deel worden van het dagdagelijkse leven in de centra, hebben heel wat zorgaanbieders aangegeven dat ze deze graag ook willen blijven inzetten voor hun cliënten – ook na deze crisis. Maar dat biedt de nodige uitdagingen voor mensen met een verstandelijke beperking.

Davy Nijs, UCLL: “Ze hebben weinig ervaring met ICT en met het internet. Tablets en smartphones openen daarbij nieuwe perspectieven op e-inclusie omwille van de intuïtieve werking van touchscreens, duidelijke visualisaties, kleuren en geluiden. Apps kunnen ook voor hen kansen-bevorderend zijn qua keuzevrijheid, interpersoonlijke relaties en emotioneel welbevinden.” De hogeschool zorgt voor een heldere handleiding én voor duidende informatie over e-Inclusie.

e-Inclusie

Net omwille van die ondersteuning stapte het VAPH graag mee in dit project. Karina De Beule, woordvoerder VAPH: “We steunen dit project graag, omdat het niet alleen gaat om het ter beschikking stellen van de nodige hardware, maar ook om het introduceren en begeleiden van mensen met een (verstandelijke) beperking in hun weg naar de digitalisering en e-inclusie.”

Ondersteuning minister Beke

Vanuit de bevraging bleek dat er nood was aan niet minder dan 830 toestellen voor de cliënten van residenties. Hogeschool UCLL zette de eerste stap met een schenking van 100 tablets. Het kabinet van minister Beke was opgetogen over dit initiatief en hoe het ontstaan was en vult aan met 730 extra tablets én smartphones.

Vlaams minister Wouter Beke: “De strenge maatregelen ingevolge COVID-19, wegen zwaar op personen met een handicap die in een voorziening verblijven, en op hun familie. Gelukkig is al opnieuw bezoek mogelijk, onder de juiste voorwaarden. Maar het coronavirus is nog lang niet weg. De nood aan digitale vormen van communicatie blijft dus groot. Met deze toestellen en ondersteuning helpen we voorzieningen om meer communicatie mogelijk te maken tussen personen met een handicap en hun familie en vrienden in deze moeilijke tijden.”

Aanvraag indienen kan nog

De tablets worden geleverd met dank aan Deloitte-Virtual Hugs en hun partner Close the Gap-VUB. De technische expertise van die eerste is ook deel van het project. Hilde Van de Velde, Chief Purpose Officer Deloitte-VirtualHugs: “We zijn erg dankbaar dat wij het VirtualHugs-initiatief verder kunnen uitbreiden naar personen met een handicap en zo meer mensen kunnen helpen met een duidelijke nood.”

De verdeling van de tablets gebeurt op basis van de noden van de zorgaanbieders die bleken uit de bevraging van UCLL. Deze eerste verdeelronde worden 100 tablets geleverd aan de 31 zorgaanbieders die in de bevraging een nood aan hardware voor hun gebruikers aangaven. De komende weken gaat het om een verdeling van nog eens 730 toestellen.

Zorgaanbieders die niet ingingen op de initiële bevraging, kunnen nog altijd een aanvraag indienen via bevirtualhugs@deloitte.com.

Ook voor ouders en leerkrachten

Hogeschool UCLL voorziet een ‘first-aid-kit’ om met de tablets aan de slag te gaan. Daarnaast vormde zij haar (fysieke) opleiding Tablets4Specials om naar een online navorming die openstaat voor begeleiders, paramedici, maar ook voor leerkrachten Buitengewoon Onderwijs en ouders. Er worden plannen gemaakt om de integratie van de tablets in het dagelijkse leven van mensen met een beperking, op te volgen.