13 mei 2020

PERSBERICHT - Corona: samenwerken om kwetsbare mensen niet uit het oog te verliezen

Zeker tijdens de exitstrategie moet er bijzondere aandacht zijn voor kwetsbare mensen met (een vermoeden van) handicap, mensen die (digitaal) laaggeletterd zijn en hun mantelzorgers.  Het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap (VAPH), Onafhankelijk Leven vzw (OL) en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) verzamelden voorbeelden van goede praktijken overal in Vlaanderen die vandaag gedeeld werden tijdens een webinar.  

Oproep tot lokale samenwerking

“We kregen signalen dat er voor sommige personen met (een vermoeden) van handicap isolement of ook onbegrip van de evoluerende boodschappen dreigt. Dat willen we niet alleen onder de aandacht brengen. We willen daar ook iets mee doen. Daarom faciliteren we graag een webinar dat mogelijkheden en goede praktijken van vele organisaties die hier een rol willen spelen, samenbrengt”, stelt Karina De Beule, woordvoerder VAPH.

“We krijgen dagelijks bezorgde telefoons van onze leden. Ze vragen zich af wat er nu gaat gebeuren”, vertelt Dave Ceule, Algemeen Directeur van Onafhankelijk Leven. “Tegelijkertijd zien we dat veel steden, gemeenten en lokale organisaties mooi werk leveren. Zo hebben Aalter en Leuven een duidelijk plan uitgewerkt om de bijzondere uitdagingen van deze coronacrisis goed aan te pakken. Die goede verhalen willen we graag delen zodat alle kwetsbare mensen met een handicap in deze crisis de juiste ondersteuning krijgen.”

“Steden en gemeenten hebben ook in coronatijden oog voor de meest kwetsbaren in hun gemeente”, zegt Nathalie Debast, woordvoerder van de VVSG. “Dat is vrij eenvoudig als het gaat om mensen waar ze al een relatie mee hebben, zoals ouderen die eerder naar het lokaal dienstencentrum kwamen, of mensen in armoede die hulp krijgen van het OCMW. Ze zijn zich ervan bewust dat er ook onder de radar mensen zijn die misschien hulp nodig hebben, zoals personen met een handicap. Je ziet dat een goede samenwerking met partners loont. VVSG wil mee inzetten op het delen van goede praktijken.”

Wat is nodig? Twee getuigen vertellen

"Ik ben verlamd aan mijn 4 ledematen. Daarom heb ik in het dagelijks leven verschillende assistenten die mij helpen", vertelt Sebastian Durr. "Voor mij zou het veel betekenen als de gemeente mij laat weten dat ze ervan op de hoogte zijn dat ik een risicopatiënt ben. Bijvoorbeeld door mij te bellen met een simpele vraag: Is alles ok met jou? Dat zou heel geruststellend zijn."

"We hebben Michiel moeten uitleggen dat hij afstand moet houden van andere mensen. Dat heeft veel moeite gekost, maar het is gelukt", vertelt Wendelien De Baere, mama van een zoon met een meervoudige beperking. "Daardoor heeft mijn zoon schrik gekregen als mensen hem rakelings passeren. Het zou goed zijn als daar aandacht aan besteed wordt in de exit-communicatie: ‘Zorg dat je extra afstand houdt van kwetsbare mensen zoals mijn zoon.’"

Goede praktijken delen

In heel Vlaanderen wordt er intensief samengewerkt op lokaal niveau om kwetsbare groepen te detecteren en te bereiken tijdens de coronacrisis. Er zijn vele uitdagingen en vooral vele voorbeelden en goede praktijken die we graag delen. Om die samen te brengen, organiseerden VVSG, VAPH en OL hierover op woensdag 13 mei een webinar. 

Het initiatief is snel uitgegroeid tot een spontaan samenwerkingsverband tussen Domus Medica,(opent nieuw venster) VIVEL(opent nieuw venster), diensten ondersteuningsplan, VOCVO/Wablieft(opent nieuw venster), het Agentschap Integratie en Inburgering(opent nieuw venster)Konekt/Brake-out(opent nieuw venster), Magenta(opent nieuw venster) en enkele ervaringsdeskundigen. Samen met de steden Leuven en Aalter reiken ze heel concrete tips of geven aan wat zij kunnen betekenen voor het lokale niveau.

Al deze  goede praktijken werden bij elkaar gebracht en gedeeld met maar liefst 515 actieve deelnemers tijdens het webinar. Dat blijft online beschikbaar via de websites van de organiserende en deelnemende organisaties.