12 mei 2020

PERSBERICHT - Stilaan meer dagopvang en verblijf mogelijk voor kinderen en jongeren met een handicap

“Het accent ligt in de eerste plaats op het creëren van mogelijkheden waardoor de kinderen en jongeren terug naar de school kunnen, zodra deze weer openen. Ook willen we perspectief bieden aan mantelzorgers die midden maart de zorg van hun kind zelf opnamen. Waar de situatie bv. thuis nog moeilijk houdbaar is, kan terugkeer samen bekeken worden.” Dat stelt James Van Casteren, administrateur-generaal van het VAPH. “Voortdurend wisselen van huis naar het MFC en terug moet, om bekende redenen, echter nog altijd zoveel mogelijk vermeden worden.”

Nog niet alle kinderen en jongeren zullen van deze versoepeling gebruik kunnen maken. Voor hen benadrukt het VAPH dat het belangrijk is en blijft dat elke MFC met deze jongeren en hun gezinnen blijvend en actief contact opneemt.

Aanpak

Binnenkort heropenen de scholen. Dat betekent dat ook vele minderjarigen met een handicap terug naar school willen. En dat is niet altijd zo eenvoudig: sommige MFC’s hebben een sterke binding met een school, bij anderen gaan de kinderen en jongeren naar een groot aantal scholen. Voor andere minderjarigen, die nu thuis wonen, is de afstand naar de school te groot en moet terugkeer naar het MFC mogelijk zijn. Of soms wordt de druk in de thuissituatie te groot. Om daaraan tegemoet te komen moet er terug schoolaanvullende en schoolvervangende dagopvang mogelijk zijn en ook de verblijfscapaciteit uitgebreid.

Om dit te organiseren zullen de MFC’s nu het geboden kader afstemmen op de eigen situatie, soms tot zelfs op cliëntniveau, naargelang bijvoorbeeld hun risicoprofiel of de druk in de thuissituatie.

“Voorbereiding van het personeel, zorgen voor voldoende personeel (velen zijn nu ingezet in de meerderjarigen ondersteuning), samenwerking met de scholen en de ouders, het vervoer, eventuele aanpassingen van de infrastructuur... tonen de complexiteit van deze doorstart”, zegt Karine Moykens, voorzitster van de Taskforce COVID-19 Zorg. “Het is allemaal nodig, om gefundeerd te beslissen over welke delen van de werking en dienstverlening wanneer opgestart kunnen worden, onder welke voorwaarden. De MFC’s maken daartoe een doorstartplan dat transparant gecommuniceerd wordt naar alle betrokkenen.”

Een versoepeling dus, maar tegelijkertijd is duidelijk dat er nog niet voor alle kinderen tegelijk terug dagopvang of verblijf kan worden aangeboden. Het VAPH dringt er daarom ten sterkste op aan dat elk MFC met deze jongeren en hun gezinnen blijvend en actief contact opneemt. Dat kan telefonisch of binnenkort dus ook via een-op-een begeleiding, bij het MFC of thuis. Ter verduidelijking: in crisissituaties is een dagopvang altijd mogelijk (geweest).

Bescherming

Vanzelfsprekend moeten bij al de geplande stappen de intussen gekende corona-maatregelen gegarandeerd worden: 1,5 m afstand houden, handen wassen, al naar gelang de situatie stoffen dan wel chirurgische of speciale mondmaskers dragen.

Bescherming betekent verder dat er nog altijd zo weinig mogelijk transfers tussen verblijf in het MFC en thuis is. Kiest iemand voor terugkeer, dan zal dat altijd voor een langere periode zijn, bv. 3 weken. Dit om de ‘bubbels’ niet onnodig te doorbreken.

Bij elke nieuwe opname wordt het kind of de jongere getest. Is de test negatief, dan kan de opname en gebeurt de test na 5 dagen opnieuw. In de tussentijd gaat extra aandacht naar het strikt handhaven van de beschermingsmaatregelen. Is de test positief, dan kan er geen opname doorgaan.

Volgende stap

Samen met sector wordt nu de verruiming van de geldende maatregelen voor de meerderjarige personen met een handicap opgenomen.