5 juni 2020

PERSBERICHT - Kampen en vakantiewerking voor kinderen en jongeren met handicap

De Taskforce COVID-19 Zorg keurde het kader goed, zodat kinderen en jongeren met een handicap terug naar een zomerkamp kunnen, of deelnemen aan andere vrijetijdsactiviteiten. Dat kan met of zonder overnachting. De multifunctionele centra (MFC) van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap kunnen aan de slag met dit kader. De nog altijd geldende beschermingsmaatregelen moeten strikt worden toegepast en er wordt bijzondere aandacht gevraagd voor het feit dat sommige van deze kinderen en jongeren zelf tot een risicogroep behoren.  

De deelname kan zowel voor kinderen en jongeren die verblijven in een multifunctioneel centrum, als voor zij die thuis vanuit een multifunctioneel centrum worden ondersteund. Voor kinderen en jongeren die opgevangen worden door een ouderinitiatief gelden de algemene richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad. 

Als een deelname te risicovol blijkt, dan wordt naar alternatieven gezocht. Immers, kinderen en jongeren met een handicap kijken even hard uit naar een zomer vol ontspanning als alle anderen. 

De multifunctionele centra kunnen ook zelf zomerkampen organiseren of ook kortdurende opvang aanbieden voor wie toch niet naar het zomerkamp kan. Die mogelijkheid is er trouwens ook voor meerderjarigen met een handicap.

Extra aandacht

Niet alle kinderen en jongeren met een handicap behoren tot een risicogroep, maar ze komen bijna allemaal tijdens zo’n zomerkamp of -activiteit in contact met anderen, waarvoor de richtlijnen al soepeler zijn. Dat vraagt extra aandacht.

Het VAPH raadt de MFC's daarom aan om vooraf met de organisatoren van de zomerkampen te bespreken hoe het zomerkamp wordt ingericht en welke maatregelen genomen worden, ten aanzien van de (risico)groepen die willen deelnemen. De mogelijkheden en risico’s van deelname worden daarnaast duidelijk met de ouders besproken. Bij risico is het advies van een arts wenselijk.

Bij terugkeer na deelname naar het multifunctionele centrum zal er extra aandacht geschonken worden aan de gezondheidstoestand van de kinderen en jongeren.

Organiseert het multifunctioneel centrum zelf een zomerkamp voor kinderen en jongeren met een handicap dan volgen ze de richtlijnen van het jeugdwerk: https://ambrassade.be/nl/jeugdwerkzomer(opent nieuw venster)

Ook organisaties voor vrijetijdszorg kunnen zomerkampen inrichten voor kinderen en jongeren. Bij het organiseren van deze activiteiten houden ze rekening met de evoluties in de algemeen geldende richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad en de risicoprofielen van de deelnemers. 

Volwassenen

Wat volwassenen betreft, moeten de regels van de Nationale Veiligheidsraad opgevolgd worden. In afwachting en na de vorige versoepeling waarbij de overstap tussen voorzieningen en de thuissituatie mogelijk is, is voor hen al zeker kortdurende opvang mogelijk. 

De Projectgroep Richtlijnen van de Taskforce analyseert nu op korte termijn wat de impact is van de versoepelingen bekendgemaakt door de Veiligheidsraad van 3 juni.