15 juli 2022

PERSBERICHT - Bijna 20 miljoen euro extra voor laagdrempelige hulp aan personen met een handicap

15 juli 2022 – Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) biedt verschillende vormen van ondersteuning. Wie een beperkte zorgvraag heeft, kan gebruik maken van rechtstreeks toegankelijke hulp, laagdrempelige hulp waarvoor er geen aanvraag hoeft ingediend te worden. Vlaanderen investeert bijna 20 miljoen euro extra om dat hulpaanbod verder uit te breiden.

Afgelopen jaar maakten meer dan 28.360 personen gebruik van rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH). Dat is beperkte, laagdrempelige hulp in de vorm van begeleiding, dagopvang of verblijf voor volwassenen of minderjarigen die af en toe hulp nodig hebben. Door middel van RTH-ondersteuning kunnen ze bijvoorbeeld kiezen voor een aantal momenten dagbesteding of verblijf om hun netwerk te ontlasten. In 2021 boden 220 RTH-aanbieders ondersteuning aan 13.493 minderjarigen en 14.867 meerderjarigen. Het VAPH erkent en subsidieert de aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp.

Meer vraaggestuurd, op maat en flexibeler

Om dat aanbod uit te breiden, investeert Vlaanderen met het Zorginvesteringplan 19,5 miljoen euro extra in dit soort laagdrempelige hulp. Het VAPH lanceert een oproep waarop organisaties kunnen intekenen. De middelen worden verdeeld over de initiatieven die zich engageren om rechtstreeks toegankelijke hulp meer vraaggestuurd en flexibeler te maken, waarbij de regie bij de persoon met een handicap ligt. RTH wordt ook meer lokaal en intersectoraal verankerd, waarbij er bijvoorbeeld ook wordt samengewerkt met partners uit het onderwijs, de tewerkstelling, de cultuursector, lokale overheden …

Het doel is om bijkomend en vernieuwend aanbod te creëren, nog meer personen te kunnen ondersteunen en bij te dragen aan een zo groot mogelijke autonomie, inclusie en levenskwaliteit voor personen met een handicap.

Van het najaar 2022 tot eind 2023 wordt een pilootfase opgezet om nieuwe RTH-mogelijkheden eerst te verkennen en uit te proberen, alvorens het besluit van de Vlaamse Regering over rechtstreeks toegankelijke hulp voor personen met een handicap definitief wordt aangepast. De extra middelen zullen blijvend geïnvesteerd worden, ook na de pilootfase.

Wie kan gebruik maken van rechtstreeks toegankelijke hulp?

Het RTH-aanbod is bedoeld voor kinderen en volwassenen die nood hebben aan beperkte, handicapspecifieke ondersteuning. Mensen kunnen er gebruik van maken als ze een (vermoeden van) handicap hebben, jonger zijn dan 65 (tenzij ze al erkend zijn als persoon met een handicap), en ze in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen.

Wie voldoet aan de voorwaarden en gebruik wil maken van rechtstreeks toegankelijke hulp, kan contact opnemen met een RTH-aanbieder. Die bekijkt of de persoon in aanmerking komt en of hij de gewenste ondersteuning kan bieden. Een aanvraag bij het VAPH is niet nodig.