23 september 2023

PERSBERICHT - Door afstandstolken kan ik als dove veel actiever deelnemen aan het dagelijks leven

23 september: Werelddovendag - Verschillende diensten zorgen ervoor dat doven en slechthorenden makkelijker kunnen communiceren met mensen die horen. Zo is er het afstandstolken, waarbij doven kunnen bellen met horenden. Ook last minute, in ongeplande situaties. 

Dora Moens is doof en gebruikt wekelijks een afstandstolk, zowel voor haar werk als privé. “Op mijn werk gebruik ik soms afstandstolken als ik iets moet vragen aan mensen. Dat kunnen collega’s zijn, maar ook externen. Privé gebruik ik de dienst voor verschillende dingen. Om afspraken te maken bij de dokter bijvoorbeeld, of om eten te bestellen. Het is handig dat ik kan communiceren in mijn eigen taal, de Vlaamse Gebarentaal, en heel snel een vraag kan stellen en ook meteen antwoord krijg.” 

Tolken via een scherm

Met de afstandstolkendienst kunnen doven een tolk op een beeldscherm zien, bijvoorbeeld hun gsm. De afstandstolk belt naar de persoon die de dove wil bereiken en vertaalt alles wat er wordt gezegd van de Vlaamse Gebarentaal naar het Nederlands en omgekeerd. 

Wie gebruik wil maken van een afstandstolk, neemt contact op met het CAB, het Vlaams Communicatie Assistentie Bureau voor doven. Je installeert een app op je computer of smartphone en maakt een login en paswoord aan. Als je wilt bellen, open je de app en geef je het telefoonnummer in van wie je wilt bereiken. Automatisch kom je dan bij een tolk VGT terecht, die je op het beeldscherm ziet. Die tolk belt jouw contactpersoon dan op. Horenden kunnen doven ook bereiken door naar de afstandstolkendienst te bellen. 

Ongeveer 16.000 oproepen per jaar

In 2022 maakten meer dan 1.000 doven en slechthorenden gebruik van afstandstolken; goed voor in totaal bijna 16.000 oproepen. Door corona werd het afstandstolken bekender en steeg het gebruik van de dienst fors. 

Dora Moens raadt alle doven aan afstandstolken te gebruiken. “Deze dienst is echt belangrijk voor mij. Als ik communiceer via mail, kan het soms lang duren voor ik antwoord krijg. Via afstandstolken ben ik autonoom en gaat de communicatie met anderen makkelijk en vlot. Omdat het digitaal gaat, heb je als het ware altijd een tolk bij de hand.” 

Wie doof of slechthorend is, kan een beroep doen op een tolk Vlaamse Gebarentaal die betaald wordt door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Tolken Vlaamse Gebarentaal kunnen ingeschakeld worden via het CAB, het Vlaams Communicatie Assistentie Bureau voor doven, dat gefinancierd wordt door het VAPH.