Privacyverklaring gebruikersbevraging

We gebruiken Hotjar om beter te begrijpen wat de bezoekers van onze website nodig hebben.

Hotjar is een webservice die ons helpt om beter te begrijpen wat bezoekers op onze website doen. Op basis van feedback van onze bezoekers kunnen we de website verbeteren en uitbreiden.

Hotjar gebruikt cookies en andere technieken om informatie van bezoekers en de door hun gebruikte technologie te verzamelen. Naast de antwoorden op de vragen van de bevraging gaat het, onder andere, om het IP-adres (opgepikt tijdens het bezoek en bewaard onder een geanonimiseerde vorm), de schermgrootte, het type toestel, browserinformatie, geolocatie (enkel land). Hotjar bewaart deze informatie in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Hotjar mag deze gegevens niet verkopen aan derden.

De gevens worden bewaard totdat ze zijn geanalyseerd en we over een rapport met de resultaten van de bevraging beschikken. Daarna verwijderen we de gegevens bij Hotjar. We verwachten dat dit voor eind 2022 gebeurt.