Toegankelijkheidsopties van het besturingssysteem instellen

Voor vaak voorkomende, eenvoudige bedieningsproblemen hebben alle courante, hedendaagse besturingssystemen (Windows, Linux en Mac OS) instellingen waarmee je de bediening van de computer naar je hand kunt zetten.

In Windows bijvoorbeeld bereik je ze via Startknop -> Configuratiescherm -> Toegankelijkheid -> Toegankelijkheidscentrum.

Aan de hand van Windows overlopen we hieronder de verschillende toegankelijkheidsopties. In de andere besturingssystemen kunnen vergelijkbare opties gevonden worden.

Via Plaktoetsen kun je instellen dat de speciale toets (Shift, Ctrl, Alt of de Windowstoets) en de bijhorende lettertoets, die je normaal samen moet indrukken (vb. om een hoofdletter te tikken), na elkaar mogen ingedrukt worden.

Deze instelling kan een oplossing zijn voor:

  • personen die de computer eenhandig moeten bedienen
  • personen die onvoldoende coördinatie hebben om toetsen tegelijk in te drukken
  • gebruikers van typhulpen

Via Filtertoetsen – ‘herhaalde toetsaanslag negeren’ kun je instellen hoelang er minimaal moet gewacht worden voor dezelfde toets opnieuw mag ingedrukt worden.

Deze instelling kan een oplossing zijn voor:

  • personen die regelmatig ongewild dezelfde toets meerdere keren kort na elkaar indrukken

Via Filtertoetsen – ‘snelle toetsaanslagen negeren en de herhaalsnelheid vertragen’ kun je het automatisch herhalen van een toets die ingedrukt wordt gehouden, uitschakelen. Je kunt ook instellen hoelang het moet duren vooraleer de automatische herhaling begint. Je kunt instellen hoe snel de herhaling gebeurt en je kunt instellen hoelang een toets moet ingedrukt blijven vooraleer de computer de letter op het scherm zet.

Deze instelling kan een oplossing zijn voor:

  • personen met coördinatiestoornissen die problemen ondervinden om ingedrukte toetsen ook snel weer los te laten
  • personen met coördinatiestoornissen die ongewild een toets indrukken die dicht bij de gewenste toets ligt
  • gebruikers van sommige typhulpen (vooral mondstokken en hoofdsprieten) die problemen ondervinden om ingedrukte toetsen ook snel weer los te laten