UNIC - Naar gebruikersgerichte financieringsmodellen voor de chronische zorg

UNIC is een project dat overheden zal ondersteunen om gebruikersgerichte financieringsmodellen toe te passen voor chronische zorg en ondersteuning.

Duurtijd:
2 minuten 24 seconden

Unic, naar gebruikersgerichte financieringsmodellen voor de chronische zorg, met de steun van het EU-programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie, EaSI 2014-2020

Het UNIC-project wordt door de EU gefinancierd om de overstap naar gebruikersgerichte financieringsmodellen in de chronische zorg en ondersteuning te bevorderen.

Het project wil tools ontwikkelen om de implementatie van gebruikersgerichte financieringsmodellen, zoals persoonlijke budgetten, te ondersteunen.

Wat is een persoonlijk budget?

Een bedrag dat overheden ter beschikking stellen van een individu. Het individu beslist zelf hoe hij of zij dat bedrag gebruikt om in zijn of haar noden te voorzien.

Waarom is een persoonlijk financieringsmodel een goed idee?

Bij chronische zorg en ondersteuning is het moeilijk om aan de persoonlijke noden en wensen van mensen met ondersteuningsnoden tegemoet te komen.

De chronische zorg en ondersteuning in haar huidige vorm staat voor heel wat uitdagingen: toegankelijkheid, betaalbaarheid, kwaliteit van de dienstverlening, duurzaamheid, personeelsontwikkeling ...

Persoonlijke budgetten bevorderen het welzijn van mensen die chronische zorg en ondersteuning nodig hebben.

Persoonlijke budgetten stellen mensen in staat om zelf beslissingen te nemen, hun leven in handen te nemen en actief deel te nemen aan de ontwikkeling van de dienstverlening.

Wat wil het UNIC-project bereiken?

Het wil tools ontwikkelen om dienstgebruikers, dienstverleners en overheden te helpen bij het implementeren van gebruikersgerichte financieringsmodellen, zoals persoonlijke budgetten, in de chronische zorg en ondersteuning.

Voor wie is dit project bedoeld?

Mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, hun families, zorgverstrekkers en vrienden, dienstverleners die chronische zorg en ondersteuning aanbieden en hun personeel, overheden.

Blijf ons volgen voor meer informatie.