[Video] Een persoonsvolgend budget aanvragen

De procedure om een persoonsvolgend budget (PVB) aan te vragen, uitgelegd in een animatiefilmpje

Duurtijd:
1 minuut 47 seconden

VOICE-OVER: Ik heb een ondersteuningsnood en krijg eventueel al hulp van familie, vrienden  vrijwilligers en gewone diensten. Maar dat is misschien niet voldoende. Daarom wil ik een persoonsvolgend budget aanvragen.

Eerst breng ik mijn vraag goed in kaart. Dat doe ik zelf met familie of vrienden, of met professionele begeleiding.

Ik bekijk welke hulp ik vandaag al krijg en welke andere ondersteuning ik nog wil. Dit beschrijf ik in mijn Ondersteuningsplan Persoonsvolgend Budget. Dat plan dien ik in bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Het VAPH. Zij kijken of ik mijn vraag duidelijk in kaart heb gebracht.

Daarna neem ik contact op met een multidisciplinair team dat mijn handicap en ondersteunings noden op een objectieve manier beschrijft. Het multidisciplinair team bepaalt ook hoeveel budget ik nodig heb en geeft mijn verslag aan het VAPH.

Zij handelen mijn aanvraag verder af en een commissie bepaalt hoe dringend mijn vraag is. Zo krijg ik van het VAPH in één keer de volledige beslissing. Dan weet ik of ik erkend word als persoon met een handicap en of ik voldoe aan de voorwaarden voor een persoonsvolgend budget.

Ik weet meteen ook hoe groot dat bedrag is en op welke termijn ik het vermoedelijk kan krijgen.

Met dit budget kan ik dan mijn ondersteuning regelen zoals ik dat zelf wil.

Meer informatie om mijn persoonsvolgend budget aan te vragen, vind ik op vaph.be.