[Video] Een persoonsvolgend budget aanvragen in Vlaamse Gebarentaal (VGT)

Duurtijd:
5 minuten 33 seconden

Video zonder geluid

Bent u meerderjarig, hebt u een handicap en hebt u nood aan ondersteuning? Krijgt u eventueel al hulp van familie, vrienden, vrijwilligers en diensten voor rechtstreeks toegankelijke hulp, maar is dat niet voldoende? Dan is een persoonsvolgend budget misschien iets voor u.

Een persoonsvolgend budget of PVB is een budget op maat waarmee u zorg en ondersteuning kunt kopen binnen uw eigen netwerk, bij vrijwilligersorganisaties, individuele begeleiders, professionele zorgverleners en bij zorgaanbieders die door het VAPH vergund zijn.

U krijgt niet zomaar een persoonsvolgend budget. Dat moet u aanvragen bij het VAPH. We leggen u uit hoe dat  in zijn werk gaat.

Om een persoonsvolgend budget aan te vragen, moet u een aanvraagprocedure volgen.

Eerst brengt u uw vraag goed in kaart. U beantwoordt voor uzelf vragen zoals:

  • Welke activiteiten wil ik allemaal uitvoeren op vlak van wonen, werken, vrije tijd, enzovoort?
  • Bij welke van die activiteiten ondervind ik problemen?
  • Wat zijn mijn sterktes en zwaktes?
  • Welke ondersteuning krijg ik nu al?


Die en andere vragen beantwoordt u zelf, samen met familie of vrienden, of met professionele begeleiding.

Daarna begint u aan het ondersteuningsplan persoonsvolgend budget of OP PVB. U bekijkt welke hulp u vandaag al krijgt en welke andere ondersteuning u nog wilt. Dat beschrijft u in het ondersteuningsplan persoonsvolgend budget. Dat plan moet ingediend worden bij het VAPH.

Het VAPH kijkt of u uw vraag duidelijk in kaart hebt gebracht.

Tot slot neemt u contact op met een multidisciplinair team dat uw handicap en uw ondersteuningsnoden op een objectieve manier beschrijft. Het multidisciplinair team bepaalt ook hoeveel budget u nodig hebt en bezorgt het verslag aan het VAPH.

Het VAPH handelt uw aanvraag verder af en een commissie bepaalt hoe dringend uw vraag is.

U krijgt een brief van het VAPH met de beslissing. In de brief staat:

  • of u erkend wordt als een persoon met een handicap;
  • of u voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een persoonsvolgend budget;
  • de toegewezen budgetcategorie;
  • uw prioriteitengroep.

De prioriteitengroep waarin uw vraag zich bevindt, is bepalend voor de wachttijd tot de terbeschikkingstelling van uw persoonsvolgend budget.

Zodra uw budget ter beschikking wordt gesteld, kunt u uw ondersteuning regelen zoals u dat zelf wilt.

Meer informatie over het aanvragen van een persoonsvolgend budget vindt u op de website van het VAPH.

U vindt er ook de contactgegevens van organisaties die u kunnen helpen bij de aanvraag.

Hebt u nog vragen?

Dan kunt u contact opnemen met het VAPH. U vindt alle contactgegevens op www.vaph.be/contacteer-ons. U kunt een brief schrijven, het contactformulier gebruiken, mailen of bellen. U kunt ook via de afstandstolkendienst of teletolk met het VAPH contact opnemen.