[Video] Hulpmiddelen en aanpassingen in Vlaamse Gebarentaal

Duurtijd:
4 minuten 56 seconden

Video zonder geluid

Bent u een persoon met een handicap en hebt u moeite om bepaalde activiteiten zelfstandig uit te voeren? Dan kunt u gebruikmaken van hulpmiddelen en aanpassingen. Die hulpmiddelen en aanpassingen dienen voor verschillende activiteiten in het dagelijkse leven, op vlak van mobiliteit, wonen, communicatie enzovoort. Er is bijvoorbeeld een signalisatiesysteem waarbij een doof persoon via flits- of trilsignalen verwittigd wordt wanneer iemand bijvoorbeeld aan de deur is. Er zijn ook andere voorbeelden zoals een aanpassing aan de woning, een brailleleesregel of een aangepaste fiets.

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, het VAPH, kan voor bepaalde hulpmiddelen en aanpassingen een tegemoetkoming geven. Het gaat om hulpmiddelen en aanpassingen in de thuissituatie.

Voor veelgevraagde hulpmiddelen en aanpassingen voorziet het VAPH een standaard tegemoetkoming. Die hulpmiddelen en aanpassingen zijn opgenomen in de refertelijst, samen met het maximumbedrag dat het VAPH terugbetaalt. U kunt de refertelijst raadplegen op de website van het VAPH of opvragen bij een provinciaal kantoor van het VAPH.

De refertelijst omvat niet alle bestaande hulpmiddelen en aanpassingen. Innovatieve en bijzondere hulpmiddelen en aanpassingen staan er niet in. Dat betekent niet dat een tegemoetkoming voor die hulpmiddelen en aanpassingen uitgesloten is. Ze worden onderzocht door de bijzondere bijstandscommissie (BBC).

Om een tegemoetkoming voor hulpmiddelen en aanpassingen aan te vragen bij VAPH, moet u in de standaard aanvraagprocedure een multidisciplinair team inschakelen. In bepaalde situaties kunt u zelf een tegemoetkoming aanvragen zonder de hulp van een multidisciplinair team.

De aanvraagprocedure voor hulpmiddelen en aanpassingen kan verschillen naargelang u minder- of meerderjarig bent. Meer informatie over de aanvraagprocedure en de adressen van de multidisciplinaire teams vindt u op de website van het VAPH.

U koopt een hulpmiddel het best pas aan of u laat een aanpassing het best pas uitvoeren nadat uw aanvraag is goedgekeurd. U bezorgt dan de factuur aan het VAPH. Het VAPH betaalt het hulpmiddel of de aanpassing daarna (gedeeltelijk) terug. Meer informatie over de terugbetaling van hulpmiddelen en aanpassingen vindt u op de website van het VAPH.

U vindt er ook de hulpmiddelendatabank met prijzen, leveranciers, productinformatie en tips en richtlijnen bij de keuze van hulpmiddelen.

Hebt u nog vragen?

Dan kunt u contact opnemen met het VAPH. U vindt alle contactgegevens op www.vaph.be/contacteer-ons. U kunt een brief schrijven, het contactformulier gebruiken, mailen of bellen. U kunt ook via de afstandstolkendienst of teletolk met het VAPH contact opnemen.