[Video] Videoboodschap van minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin over de pilootfase nieuw beleid rechtstreeks toegankelijke VAPH-hulp (RTH)

Duurtijd:
1 minuut 2 seconden

Afgelopen jaar maakten meer dan 28.000 personen gebruik van rechtstreeks toegankelijke hulp. Dat is laagdrempelige hulp voor personen met een handicap met een beperkte zorgvraag, die af en toe hulp nodig hebben.

Het aanbod van dit soort hulp is breed, en met een extra investering van 20 miljoen euro willen we het nog verder uitbreiden. Niet alleen om nog meer mensen te kunnen ondersteunen, maar om ook het aanbod zelf te verruimen en verbeteren.

We willen het aanbod nog flexibeler en meer vraaggestuurd maken, waarbij mensen met een handicap de regie krijgen. We willen ook nog meer samenwerking op lokaal niveau, en met partners uit andere sectoren. Zoals het onderwijs, de tewerkstelling of de cultuursector.

Wil jouw organisatie het aanbod van rechtstreeks toegankelijke hulp helpen uitbreiden? Teken dan in op onze projectoproep. En draag met de extra middelen mee bij aan een zo groot mogelijke autonomie, inclusie en levenskwaliteit voor personen met een handicap.