Wat met het gelijk speelveld als afgeweken kan worden van het PC319.01?

Een vergunde zorgaanbieder stelt personeel te werk. De collectieve arbeidsovereenkomsten en loonbarema's van het paritair comité 319.01, of van het sectoraal akkoord van de openbare besturen als het een openbaar bestuur betreft, zijn van toepassing op de tewerkstelling van personeel.

Indien de hoofdactiviteit van de aanvrager waarvoor deze reeds personeel tewerkstelt, valt onder een ander paritair comité en het onmogelijk is om deze hoofdactiviteit te scheiden van de activiteit als vergunde zorgaanbieder, dan kan personeel tewerkgesteld worden onder het andere paritaire comité. De subsidiëring van de personeelskosten gebeurt wel conform de gebruikelijke regels, gebaseerd op paritair comité 319.01.