7/7

Uitzonderingsprocedure 7/7

Personen die in het oude systeem een goedkeuring hadden voor residentiële, voltijdse zorg en ook gebruik maken van ondersteuning bij een vergunde zorgaanbieder maar bijvoorbeeld een à twee dagen thuis werden opgevangen, konden tot 4 juni 2020 een aanvraag indienen voor de uitzonderingsprocedure 7/7. Die garandeert in dat geval dat onmiddellijk en voltijds ondersteuning wordt geboden.

Verwante info