Dagondersteuning

Dagondersteuning is begeleiding en permanentie in groep overdag, gedurende een aantal (halve) dagen per week of een hele week.

voorbeelden: atelierwerking, activiteiten in een dagcentrum, uitstappen in groep, begeleiding in groep, dagbesteding bij een groenezorginitiatief

 

Verwante info