GIO

Globale individuele ondersteuning (PVB)

Globale individuele ondersteuning is een-op-eenondersteuning die eerder ruim is en meerdere levensdomeinen kan omvatten. De aard van de ondersteuning kan verschillen en de verschillende vormen van ondersteuning kunnen door elkaar lopen. Het kan gaan om stimulatie, coaching, training en assistentie bij activiteiten.

Voorbeeld: de verschillende taken bij het koken bespreken en eventueel aanleren of samen uitvoeren

 

Verwante info