Automatische-toekenningsgroep

De automatische-toekenningsgroepen omvatten personen die onmiddellijk nood hebben aan ondersteuning. Die personen bevinden zich in een situatie waarin het maatschappelijk verantwoord is om hen onmiddellijk een persoonsvolgend budget ter beschikking te stellen. Zij doorlopen niet de gewone aanvraagprocedure en krijgen automatisch en onmiddellijk een budget. Zo bieden we zorggarantie voor personen met de dringendste ondersteuningsnood.