Budgethouder

Een budgethouder is de persoon die verantwoordelijk is voor het beheer van het budget (PVB of PAB). De budgethouder bepaalt zelf waar, wanneer, hoe en door wie de assistentie wordt gegeven. De budgethouder is de persoon met een handicap of zijn wettelijk vertegenwoordiger.