Persoonlijke-assistentiebudgethouder

Een persoonlijke-assistentiebudgethouder is een persoon met een handicap of zijn wettelijk vertegenwoordiger aan wie de intersectorale toegangspoort van het agentschap Jongerenwelzijn het persoonlijke-assistentiebudget toekent. De budgethouder bepaalt zelf waar, wanneer, hoe en door wie de assistentie wordt gegeven.