UNIC-project: workshop Quality Monitoring Tool - 9 februari 2022 - namiddag, Leuven

  Intro
  -

  Provinciaal kantoor Leuven - Dirk Boutsgebouw - zaal 00.01 Provincieplein
  Diestsepoort 6/57
  3000 LEUVEN
  Belgiƫ

  We zijn op zoek naar gemotiveerde personen met een handicap om deel te nemen aan workshops in het kader van het UNIC-project.

  Het UNIC-project wil de kwaliteit van het leven en de inclusie van personen met chronische zorgnoden verbeteren via vraaggestuurde zorg en ondersteuning. Het project ontwikkelt daarvoor een toolbox met daarin drie tools. Elke tool focust zich op een specifieke doelgroep.

  De tools zullen in Vlaanderen 9 maanden lang getest worden door het VAPH via workshops en daarna omgezet worden naar de Oostenrijkse, Tsjechische, Finse en Spaanse context.

  De testperiode in Vlaanderen verloopt in twee fases:

  • Gedurende deel 1 van de workshops, in februari 2022, willen we inhoudelijke feedback verzamelen op elke tool. Met die inhoudelijke feedback kunnen de tools verder op punt gezet worden.
  • In een tweede fase van de workshops, in september 2022, testen we de aangepaste tools. In die workshops zullen we de deelnemers vragen om de vragenlijst effectief zelf in te vullen en een laatste keer feedback te geven.

  Als u zich kandidaat stelt, dan is dat voor de beide fases van de workshops (februari en september 2022).

  Voor de workshops over de Quality Monitoring Tool zijn we op zoek naar personen met een handicap.

  De Quality Monitoring Tool wordt ingevuld door personen met een chronische zorgnood zoals personen met een handicap of iemand die hen ondersteunt om de tool in te vullen, een peer-to-peer-interviewer. Het doel van de Quality Monitoring Tool is om zwakke en sterke punten van het persoonsvolgende financieringssysteem aan te duiden.

  Bent u een persoon met een handicap die al langer dan 6 maanden een persoonsvolgend budget heeft en in kleine groep feedback wil geven over een tool die uiteindelijk over heel Europa kan gebruikt worden? Stel u dan kandidaat voor een van onze workshops. We organiseren workshops van een halve dag in kleine groepen in verschillende provincies (Gent, Antwerpen, Leuven). U vindt alle data op onze website. U kunt zich kandidaat stellen tot en met 7 januari 2022.

  Omdat het voor het onderzoek belangrijk is dat personen met verschillende profielen en verschillende achtergronden deelnemen aan de workshops, zullen personen geselecteerd worden. De selectiecriteria werden opgesteld door het VAPH, in samenwerking met onderzoekers van de UGent.

  Programma

  12.30 - 13 uur: onthaal met koffie en broodjeslunch

  13 - 14.30 uur: verwelkoming + focusgroep

  14.30 - 14.45 uur: pauze

  14.45 - 16.30 uur: vervolg focusgroep

  16:30 uur: einde

  Inschrijven