UNIC: workshop Service Delivery Tool - 22 februari 2022

  Intro
  -

  Ellipsgebouw - lokaal 2.B.104
  Koning Albert II-laan 35
  1030 BRUSSEL
  België

  We zijn op zoek naar gemotiveerde personen met management- of beleidsfuncties bij VAPH-zorgaanbieders om deel te nemen aan workshops in het kader van het UNIC-project.

  Het UNIC-project wil de kwaliteit van het leven en de inclusie van personen met chronische zorgnoden verbeteren via vraaggestuurde zorg en ondersteuning. Het project ontwikkelt daarvoor een toolbox met daarin drie tools. Elke tool focust zich op een specifieke doelgroep.

  De tools zullen in Vlaanderen 9 maanden lang getest worden door het VAPH via workshops en daarna omgezet worden naar de Oostenrijkse, Tsjechische, Finse en Spaanse context.

  De testperiode in Vlaanderen verloopt in twee fases:

  • Gedurende deel 1 van de workshops, in februari 2022, willen we inhoudelijke feedback verzamelen op elke tool. Met die inhoudelijke feedback kunnen de tools verder op punt gezet worden.
  • In een tweede fase van de workshops, in september 2022, testen we de aangepaste tools. In die workshops zullen we de deelnemers vragen om de vragenlijst effectief zelf in te vullen en een laatste keer feedback te geven.

  Als u zich kandidaat stelt, dan is dat voor de beide fases van de workshops (februari en september 2022).

  Voor de workshops over de Service Delivery Tool zijn we op zoek naar personen met management- of beleidsfuncties bij VAPH-zorgaanbieders.

  De Service Delivery Tool wordt ingevuld door zorgaanbieders van chronische zorg en ondersteuning voor meerderjarigen en helpt hen om: 

  1. te evalueren in hoeverre ze in het kader van persoonsvolgende financiering persoonsgerichte, inclusieve zorg en ondersteuning bieden of kunnen bieden in de toekomst, in lijn met het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap en
  2. te identificeren wat voor hun organisatie verbeterpunten zijn en 
  3. actiepunten te formuleren met behulp van gerichte advisering over verschillende thema’s in de tool, waaronder het delen van good practices.

  Hebt u een managementfunctie bij een zorgaanbieder voor meerderjarigen en wilt u meedenken over hoe u als zorgaanbieder uw werking kunt evalueren in het kader van persoonsvolgende financiering en dus wilt nagaan of u persoonsgerichte en inclusieve zorg en ondersteuning aanbiedt? Stel u dan kandidaat voor een van onze workshops. We organiseren fysieke workshops van een hele dag in Brussel in februari. Deel 2 in september 2022 gaat online door. U vindt alle data op onze websiteU kunt zich kandidaat stellen tot en met 7 januari 2022.

  Omdat het voor het onderzoek belangrijk is dat personen met verschillende profielen en verschillende achtergronden deelnemen aan de workshops, zullen personen geselecteerd worden. De selectiecriteria werden door het VAPH opgesteld, in samenwerking met onderzoekers van de UGent.

  Programma

  9.00 - 9.30 uur: onthaal

  9.30 - 10.45 uur: verwelkoming + focusgroep

  10.45 - 11 uur: pauze

  11.00 -12.30 uur: vervolg focusgroep

  12.30 uur: pauze/broodjeslunch

  13.15 - 14.30 uur: vervolg focusgroep

  14.30 - 14.45 uur: pauze

  14.45 - 16.30 uur: vervolg focusgroep

  16:30 uur: einde

  Inschrijven