Nieuws voor professionelen

Een digitale nieuwsbrief met infonota's en ander nieuws voor professionelen. Het Nieuws voor professionelen is bestemd voor alle organisaties waar het VAPH een link mee heeft.

Abonneer u op Nieuws voor professionelen

We gebruiken uw e-mailadres enkel om nieuws te mailen.
We geven uw adres niet door aan derden.

Verzonden edities

22.07.2021Vergoeding kosten COVID-19-vaccinatie | Ondersteuning adviesverlening hulpmiddelen
15.07.2021Update vaccinaties in MFC’s | Gewijzigde procedure quarantaine en testing | Update aanbevelingen ventilatie | Wijziging inloggen GIR, ISIS en HERA
13.07.2021Vaccinatie van 12- tot 15-jarigen in multifunctionele centra in de sector personen met een handicap: procedure
08.07.2021MB variabele prestaties COVID-periode 2020 | VIA 6-middelen MFC’s | Nieuwe versie handleiding en FAQ ZZI | Presentatie PVB na jeugdhulp
05.07.2021Vaccinatie van jongeren tussen 12 en 15 jaar in multifunctionele centra met een risicoprofiel in de sector personen met een handicap
01.07.2021Warmteactieplan en COVID-19 | Herkansing COVID-19-vaccinatie | Registratieplicht bezoekers | Luik ‘synthese’ module D | Onderhoudswerken IT
30.06.2021Vlaamse Regering kort wachttijd voor meest dringende PVB-vragen in PG 1 aanzienlijk in en garandeert voldoende middelen voor automatische toekenningen
29.06.2021Gewijzigde maatregelen in functie van het contactonderzoek en uitbraakbeheersing
24.06.2021Versoepelingen | Dagelijkse en wekelijkse registratie | Intervisies ZZI | Gederfde woonkosten | Maandelijkse voorschotten | Beleidsplannen
18.06.2021Update vaccinatie van jongeren vanaf 16 jaar in multifunctionele centra in de sector personen met een handicap