Als een minderjarige gescheiden ouders heeft, volstaat het dan als de IDO ondertekend wordt door de ouder waarbij de minderjarige zijn domicilie heeft?

Dat is niet altijd voldoende. In principe volstaat een handtekening van een van de ouders en kan men er te goeder trouw van uitgaan dat als een van beide ouders toestemming geeft, de andere ouder ook akkoord is. Dat is bij een scheiding echter niet altijd het geval. Dan kan het aangewezen zijn om de beide partijen te laten tekenen.

Meer veelgestelde vragen over de model-IDO