Als er een nieuwe bewindvoerder wordt aangesteld, moet er dan ook een nieuwe IDO opgemaakt worden?

Als een wettelijk vertegenwoordiger (bewindvoerder of andere) verandert, blijven de bestaande overeenkomsten gelden, totdat de nieuwe bevoegde persoon of de zorgaanbieder die wil aanpassen.

Krijgt de gebruiker een andere wettelijk vertegenwoordiger na opmaak van zijn IDO? Dan moeten de gegevens van de nieuwe vertegenwoordiger doorgegeven worden aan de zorgaanbieder. 

Meer veelgestelde vragen over de model-IDO