Als er geen bewindvoerder is en de persoon is niet bewust om te tekenen of kan niet tekenen, mogen de ouders, broer of zus dan tekenen?

Het ondertekenen van de documenten moet steeds gebeuren door de persoon met de handicap of zijn wettelijk vertegenwoordiger. 

Als de persoon zelf niet meer wilsbekwaam is, of gedeeltelijk wilsonbekwaam is, moet er bekeken worden hoe men de persoon met een gerechtelijke of buitengerechtelijke beschermingsmaatregel kan verder helpen.

Meer veelgestelde vragen over de model-IDO