Als iemand met een vraag voor 17 maart 2020 nadien een herziening van zijn budget aanvraagt, wijzigt er dan iets aan zijn budgetcategorie?

Ja, elke herziening gebeurt op basis van de op dat moment geldende regelgeving. Alle dossiers die sinds die datum de aanvraagprocedure doorlopen, volgen de principes van de nieuwe budgetbepaling.