Als ik al een persoonsvolgend budget heb maar ook nog een vraag naar een hoger budget, moet ik de bevraging dan ook invullen?

Ja, de bevraging is gericht aan alle personen met een handicap met een zorgvraag in prioriteitengroep drie. Ook van mensen die al een budget hebben maar nog wachten op een hoger budget, is het zeer interessant om hun nood aan praktische hulp te kennen.