Als mensen een herziening van de prioriteitengroep hebben voor een vraag die van voor 17 maart 2020 op de wachtlijst staat, verandert er dan iets aan hun toegewezen bedrag?

Nee, iedereen die een budgetcategorie kreeg toegewezen voor 17 maart 2020 en daarna geen nieuwe aanvraagprocedure doorliep, behoudt zijn oorspronkelijk toegewezen budget op basis van de oude budgetcategorie.