Hoe berekent het VAPH het maandelijks voorschot?

Hoe berekent het VAPH het maandelijks voorschot?

Het maandelijks voorschot van een subsidie-eenheidopent dialoogvenster wordt berekend op basis van de anciënniteit, de functie en de prestatie-eenheden en de werkingsmiddelen waarop de subsidie-eenheid recht heeft.  

In de Handleiding Isisopent dialoogvenster vindt u alle informatie terug, zowel een theoretische beschrijving als een technisch overzicht van de te volgen stappen.

E-loket Isis

VIPA

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) subsidieert de realisatie van duurzame, toegankelijke en betaalbare zorginfrastructuur.