Bevraging rond nood aan praktische hulp voor zorgvragers uit prioriteitengroep 3

2500 zorgvragers uit prioriteitengroep 3 kregen een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen over nood aan praktisch hulp. Op deze pagina vindt u uitleg over de verschillende vormen van praktische hulp en waar u die hulp kunt vinden. U vindt hier ook een antwoord op enkele veelgestelde vragen over de bevraging. 
 

Vormen van praktische hulp

Er worden in de bevraging verschillende vormen van praktische hulp benoemd. Dit is wat ze betekenen:
 • Hulp in het huishouden: koken, poetsen, strijken, boodschappen ...
 • Verzorging: wassen, aankleden …
 • Hulp bij verplaatsen zonder begeleiding: vervoer om u ergens naartoe te brengen of weer thuis te brengen 
  • Bijvoorbeeld: als u naar een arts gaat dan zal u daar afgezet worden aan de inkom van het ziekenhuis en daar weer opgehaald worden
 • Hulp bij verplaatsen met begeleiding: vervoer om u ergens naartoe te brengen of weer thuis te brengen terwijl u begeleid wordt
  • Bijvoorbeeld: als u naar een arts gaat dan zal u daar afgezet worden en dan zal de begeleider ook meegaan met u tot bij de arts. Indien u bijvoorbeeld spraakproblemen hebt dan kan de begeleider u helpen in het communiceren van uw zorgvraag aan de arts. Nadien zal de begeleider u weer helpen om naar huis te gaan
 • Oppashulp: gezelschap houden, veiligheid bieden (omdat u niet alleen zou zijn) ...
 • Hulp bij karweien: klusjes, tuinonderhoud …
 • Hulp bieden bij de opvoeding van een kind in de dagelijkse praktijk: inwonende kinderen helpen met eten, toilet, wassen indien nodig, maar ook hulp bij huiswerk, ophalen van school ...

Aanbieders van praktische hulp

De meeste categorieën van praktische hulp kunnen ook aangeboden worden door voorzieningen voor thuiszorg. Voorbeelden van voorzieningen voor thuiszorg zijn de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg, de diensten voor logistieke hulp, de diensten voor oppashulp ... 

Meer informatie over de voorzieningen voor thuiszorg vindt u op de website van het Departement Zorg(opent nieuw venster).

Vragen en antwoorden over de bevraging rond nood aan praktische hulp