De bekendmaking van inspectieverslagen: is dat het gehele verslag?

I.v.m. de bekendmaking van de inspectieverslagen is het de bedoeling om het gehele verslag bekend te maken, behalve bij klachten, incidenten of andere verslagen waar een individuele case uit af te leiden is. In dat geval volstaat een synthese en kunnen gebruikers een geanonimiseerd verslag opvragen bij Zorginspectie.