Aanvraag van een erkenning als VSO of vzw die wooninfrastructuur ter beschikking stelt aan personen met een handicap

januari 2023
Documenttype:
Formulier

Met dit formulier kan een vennootschap met sociaal oogmerk of een vereniging zonder winstoogmerk een specifieke erkenning aanvragen als organisatie die wooninfrastructuur ter beschikking stelt voor personen met een handicap.