Aanvraag van een erkenning of verlenging van een erkenning voor een centrum voor revalidatie