Aanvraag van een erkenning voor de ondersteuning van personen met een (vermoeden van) handicap in de gevangenis

07.02.2024
Documenttype:
Formulier

Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen om bij het VAPH erkend te worden voor ondersteuning van personen met een (vermoeden van) handicap in de gevangenis. (zie Besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2017 over de erkenning en subsidiëring van voorzieningen die ondersteuning bieden aan personen met een handicap in de gevangenissen en van units voor geïnterneerden).