Aanvraag van een erkenning voor een observatie-, diagnose- en behandelingsunit (ODB) in de provincie Vlaams-Brabant

19.10.2023
Documenttype:
Formulier

Met dit formulier kunt u als vergunde zorgaanbieder een aanvraag indienen voor een erkenning als observatie-, diagnose- en behandelingsunit (ODB) voor ondersteuning in de provincie Vlaams-Brabant.
Voor de inhoud verwijzen we naar de bijhorende infonota.