Adviezen van het raadgevend comité - 26 april 2022