Adviezen van het raadgevend comité - 26 oktober 2021