Adviezen van het raadgevend comité - 26 oktober 2021

26.10.2021

Advies van het raadgevend comité bij het VAPH uitgebracht tijdens zijn zitting d.d. 26/10/2021. 

Het raadgevend comité is het belangrijkste adviesorgaan van het VAPH. Het raadgevend comité kan adviezen formuleren over alle thema's die het VAPH aanbelangen.