Adviezen van het raadgevend comité - 31 januari 2023

31.01.2023

Adviezen van het raadgevend comité bij het VAPH uitgebracht tijdens zijn zitting d.d. 31-01-2023.

Het raadgevend comité is het belangrijkste adviesorgaan van het VAPH. Het raadgevend comité kan adviezen formuleren over alle thema's die het VAPH aanbelangen.