Adviezen van het raadgevend comité bij het VAPH - 19 december 2017