Adviezen van het Raadgevend Comité bij het VAPH - 19 december 2017