Adviezen van het raadgevend comité bij het VAPH - 24 november 2020