Adviezen van het raadgevend comité bij het VAPH - 31 mei 2016