Adviezen van het raadgevend comité - 28 maart 2023

28.03.2023

Adviezen van het raadgevend comité bij het VAPH uitgebracht tijdens zijn zitting d.d. 28-03-2023.

Het raadgevend comité is het belangrijkste adviesorgaan van het VAPH. Het raadgevend comité kan adviezen formuleren over alle thema's die het VAPH aanbelangen.