Autoaanpassingsformulier meerijder (vanaf 1 april 2023)

september 2023
Documenttype:
Formulier

Het autoaanpassingsformulier meerijder is een niet-verplicht aanvraagformulier met als doel multidisciplinaire teams te ondersteunen in hun advisering en rapportering van autoaanpassingen. Het biedt de mogelijkheid om een overzichtelijke vergelijking te maken tussen de verschillende oplossingen en zo te komen tot de goedkoopst passende oplossing.

Met het formulier is het mogelijk om zowel een globaal beeld te op te maken van de probleemactiviteit, het functioneren, de noden, MOHM als een overzicht te geven van alle producttechnische elementen van de autoaanpassing, de CARA-codes, refertebedragen, kostprijzen, meerkosten en eigen bijdrage.