Besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 2022 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 februari 2013

16.09.2022
Documenttype:
Regelgeving

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 februari 2013 betreffende rechtstreeks toegankelijke hulp voor personen met een handicap wat betreft de organisatie van een pilootfase voor het ontwikkelen en uitproberen van nieuwe mogelijkheden voor rechtstreeks toegankelijke hulp