Bevraging Hulpbronnen en ondersteuning prioriteitengroep 3

10.11.2022

Wie een handicap heeft, kan ondersteuning aanvragen bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Het VAPH biedt onder meer hulp in de vorm van persoonsvolgende budgetten. Elke aanvraag voor een persoonsvolgend budget wordt beoordeeld op basis van criteria die bepalen in welke prioriteitengroep (1, 2 of 3) aanvragen worden geplaatst. De prioriteitengroep geeft aan hoe dringend de nood is. Met het Zorginvesteringsplan van de Vlaamse Regering worden extra inspanningen geleverd voor de verschillende prioriteitengroepen. Deze regeerperiode is er een sterke  inhaalbeweging voor personen met de grootste zorgnood door het Zorginvesteringsplan. In uitvoering van dat plan onderzocht het VAPH de noden van de mensen in prioriteitengroep drie. Om de actuele noden van de personen in prioriteitengroep 3 in kaart te brengen, werd eind 2021 een bevraging georganiseerd door het VAPH, in samenwerking met de gebruikersorganisaties, diensten ondersteuningsplan en bijstandsorganisaties. De resultaten van die bevraging werden samengevat in een beleidsdocument met daarbij een document met beschrijvende analyses en een document over de steekproefrespons.