De zorgzwaarte bepalen: wat en hoe?

juni 2023
Documenttype:
Brochure

In deze brochure vindt u informatie over het zorgzwaarte-instrument (ZZI). Zorgzwaarte is een term voor de hoeveelheid ondersteuning of hulp die een persoon met een handicap nodig heeft in zijn dagelijkse leven. Die zorgzwaarte wordt gemeten met het zorgzwaarte-instrument (ZZI). Als u als meerderjarige persoon met een handicap een persoonsvolgend budget aanvraagt, wordt uw zorgzwaarte bepaald aan de hand van dat zorgzwaarte-instrument.

U leest in de brochure wat zorgzwaarte is en hoe het wordt bepaald, hoe het gesprek over uw zorgzwaarte verloopt en waarvoor het dient.