De zorgzwaarte bepalen: wat en hoe?

maart 2020
Documenttype: 
Brochure

In deze brochure vindt u informatie over het zorgzwaarte-instrument (ZZI). Zorgzwaarte is een term voor de hoeveelheid ondersteuning of hulp die een persoon met een handicap nodig heeft in zijn dagelijkse leven. Die zorgzwaarte wordt gemeten met het zorgzwaarte-instrument (ZZI). 

U leest in de brochure wat zorgzwaarte is en hoe het wordt bepaald, hoe het gesprek over uw zorgzwaarte verloopt en waarvoor het dient.

De brochure is ook in gesproken vorm op daisy-cd te verkrijgen. U kunt de luisterversie aanvragen bij Transkript:
T 011 23 07 61
publicaties@transkript.be